İŞLEYİŞ KURALLARI
Genel İşleyiş
TaşıtTakas Sistemine ilişkin detaylı bilgiyi linkte yer alan “Takasbank TaşıtTakas Sistemi Uygulama Esasları Prosedürü’nden edinebilirsiniz.
TaşıtTakas Sistemi’ne Erişim Sağlanan Platformlar:
www.turkiye.gov.tr, Mobil Platform veya www.tasittakas.com.tr adreslerinden erişim sağlanarak satıcı ve alıcı taraflar işlemleri başlatabilmektedir.
TaşıtTakas Sistemine Giriş İşlemleri (Login İşlemleri) :
E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden işlem yapılmak istenmesi durumunda alıcı ve satıcı gerçek kişilerin kendilerine ait kimlik bilgileri ve şifreleri ile e-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra TaşıtTakas (Taşıt Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi) İşlemleri Ekranı’ndan yapmaları gerekmektedir.
Mobil Platform ve Web Ekranları’ndan (www.tasittakas.com.tr) giriş yapan kullanıcılar için;
 • 1. Kullanıcı Oluşturma: Kullanıcı oluşturma satıcı ya da alıcı farketmeksizin TaşıtTakas sisteminde yapılması gereken ilk işlemdir. TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası), Ad, Soyad, Kimlik seri no, cep telefonu ve opsiyonel olarak e-posta bilgileriyle mobil platformlardan ya da web ekranlarından oluşturulur. Girilen bilgiler gerekli kontrollerden geçirilir.
 • 2. Şifre Değiştirme: Kullanıcı oluşturma ilk ekranından sonra kişi zorunlu olarak şifre oluşturma ekranına yönlendirilir ve şifre politikasına uygun şifresini belirlemesi beklenir.
 • 3. Şifremi Unuttum: Kullanıcının, kullanıcıyı oluşturduktan sonra herhangi bir zamanda sisteme girişte şifresini unutması durumunda ana ekrandan “şifremi unuttum” ekranına yönlendirilerek yeni şifre belirlemesi sağlanır.
Kayıt Oluşturma İşlemleri:
 • 4. Sisteme Giriş:
  www.turkiye.gov.tr adresinden hizmete erişim sağlayan kullanıcılar e-Devlet üzerinden login olarak kullanıcı oluşturmadan Takasbank TaşıtTakas hizmetinden yararlanabilmektedir.
  Mobil Platform ve Web Ekranları’ndan giriş yapan kullanıcılar, kullanıcı oluşturma ve şifre belirlenmesi aşamaları tamamlandıktan sonra “Giriş İşlemleri” ekranından sisteme giriş sağlar.
  E-Devlet, Mobil Platform veya Web Ekranları’ndan giriş yapan kullanıcının satıcı/alıcı taraflardan uygun olduğu role geçişi sağlanır. Bu roller 3 tip satıcı ve 3 tip de alıcı olmak üzere aşağıda belirtilmiştir:
  Taşıt Takas Alıcı İşlemleri:
  Sisteme giriş yapan kullanıcı sistem üzerinden,
 • kendi adına,
 • başka bir gerçek kişi adına vekaleten,
 • başka bir tüzel kişi adına vekaleten alış işlemi yapabilir.
  Taşıt Takas Satıcı İşlemleri:
  Sisteme giriş yapan kullanıcı sistem üzerinden,
 • kendi adına,
 • ruhsat sahibi başka bir gerçek kişi adına vekaleten,
 • ruhsat sahibi başka bir tüzel kişi adına vekaleten satış işlemi yapabilir.

Giriş ekranından aşağıda detayı verilen seçimleri yaparak istenen verileri sisteme girer.

 • 5. TaşıtTakas Sistemine ilk kayıt girişi SATICI tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • 6. Satıcı, taşıt takas sistemine istenen bilgileri girdiğinde tüm bilgiler doğru ise sistem tarafından satıcı ve alıcının cep telefonu ve e-posta adresine bir “referans numarası” gönderilir.
 • 7. Alıcı kendisine iletilen referans numarası ve kimlik bilgileri ile ekrandaki gerekli alanları doldurur. Ekranda gösterilen alıma konu taşıt bilgilerini onaylar.
 • 8. Alıcı ve satıcı taraf sadece kendilerine ait olan bir TL IBAN numarasını sisteme girer. Sisteme girilen IBAN numarasının (kimlik ve hesap numarası doğrulaması yapıldığından) müşterek hesap olmaması (hesabın sadece kendisine ait olan bir hesap olması) gerekmektedir.
 • 9. Alıcı ve satıcı adına vekaleten işlem yapan gerçek/tüzel kişiler, adına işlem yaptıkları alıcıya veya ruhsat sahibi satıcıya ait olan bir TL IBAN numarasını sisteme girer. Sisteme girilen IBAN numarasının (kimlik ve hesap numarası doğrulaması yapıldığından) müşterek hesap olmaması (hesabın sadece kendisine ait olan bir hesap olması) gerekmektedir.
 • 10. Takasbank tarafından alıcı, satış bedelinin gönderilmesi için kısa mesaj (sms) ve e-posta (sisteme kayıt esnasında girilmiş olması halinde) ile bilgilendirilir.
 • 11. Alıcı satış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan Takasbank’a ait TR920013200000000000058097 IBAN numarasına EFT açıklamasına Referans Numarasını yazarak gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile iade edilir.
 • 12. Takasbank nezdindeki bloke hesaba gelen satış bedeli kayıtların eşleşmesi akabinde noter tarafından bloke edilir.
 • 13. Satış bedelinin bloke edildiğine ve noterde işlem gerçekleştirilmeden önce www.tasittakas.com.tr adresinden ve mobil uygulamalar üzerinden “Devam Eden İşlemlerim” butonu ile satış bedelinin blokeye alındığından emin olunması ve noterde devir işlemlerinin bu sorgulama sonrası gerçekleştirmesinin önem arz ettiğine dair taraflara kısa mesaj (SMS) ve e-posta (kayıt esnasında bildirilmişse) ile bilgi verilir.
 • 14. Noter, alıcı ve satıcıya ait “referans numarası” ile TaşıtTakas Sistemini sorgulayarak alış bedelinin bloke edilip edilmediğini kontrol eder. Alış bedeli gelmemiş ise işlemi yapmaz, alış bedeli gelmiş ise işleme devam eder.
 • 15. Noterde taşıt mülkiyeti el değiştirdiğinde (tahsilat/tescil işlemi yapıldığında) noter tarafından Takasbank’a mesaj gönderilir ve Takasbank tarafından satıcının bildirdiği IBAN numarasına satış bedeli EFT ile gönderilir. Eğer tescil işlemi TCMB EFT sisteminin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmiş ise alış bedeli bir sonraki iş gününe kadar Takasbank tarafından satıcı adına bloke edilir ve bir sonraki iş günü gün başında satıcıya EFT ile gönderilir.
 • 16. İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (SMS ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Referans Numarası” ile gönderilmekte olup, “Referans Numarası ” olmayan yada hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
İptal İşlemleri
 • 1. Alıcı ve Satıcı, noterlikte taşıt satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın alıcı adına tescil edilmesinden önce alıcı ve/veya satıcı, TaşıtTakas Sistemi üzerinden bu aşamaya kadar yaptığı işlemleri iptal edebilir.
 • 2. İşlemin taraflarca iptal edilmesi halinde alış bedeli, alıcının Takasbank’a bildirmiş olduğu ve alış bedelini gönderdiği hesaba otomatik olarak EFT ile iade edilir. İadeler TCMB EFT sisteminin açık olduğu saatlerde yapılır. EFT sisteminin kapalı olduğu saatlerde yapılan iadeler ertesi iş günü gün başında gerçekleşir.
 • 3. Alıcı ve/veya satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, tarafların TaşıtTakas sistemine kayıt tarihini takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar noterden tescil işleminin gerçekleştiği bilgisinin alınmaması durumunda; işlem otomatik olarak iptal edilir ve alış bedeli, alıcının sisteme ilettiği ve alış bedelini gönderdiği hesaba otomatik olarak iade edilir.
 • 4. Taraflarca iptal işleminin mesai saatinin bitiminden sonra yapılması halinde en geç takip eden ilk iş günü saat 10:00’a kadar alıcının sisteme ilettiği ve alış bedelini gönderdiği hesaba otomatik olarak iade edilir. Bu madde uyarınca yapılacak olan iade işlemlerinde; tam gün çalışılan günlerde saat 17:15, resmi tatiller nedeniyle yarım gün çalışılan günlerde ise saat 12:30 mesainin sona erdiği saat olarak kabul edilir.
 • 5. Noterde işlem iptali yapılması suretiyle alış/satış işleminden vazgeçilir ise, Takasbank tarafından bloke edilen tutar sisteme giriş esnasında bildirilmiş olan alıcı IBAN hesabına EFT ile iade edilir.
 • 6. İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (SMS ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Referans Numarası” ile gönderilmekte olup, “Referans Numarası” olmayan yada hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Türkiye Noterler Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde tasarlanmıştır.

Taşıt Takas
Taşıt Takas