SİSTEM HAKKINDA

Taşıt Takas Sistem ile; mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla,

  • Taşıt mülkiyet hakkı ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi,
  • Tarafların güven problemine çözüm sunulması,
  • Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,
  • Düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı

sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Türkiye Noterler Birliği ile
imzalanan protokol çerçevesinde kullanıma sunulmuştur.

Taşıt Takas
Taşıt Takas